Viet Orient
Tủ bếp Acrylic 07

Tủ bếp Acrylic 07

• Giá: 4,500,000 Vnđ /md

Giới thiệu:

Thùng tủ trên và dưới gỗ melamin, hậu tủ aluin, cánh tủ acrylic

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sản phẩm khác

Giá: 4,500,000 Vnđ /md
Giá: 5,500,000 Vnđ /md
Giá: 6,000,000 Vnđ /md
Giá: 5,000,000 Vnđ /md
Giá: 4,500,000 Vnđ /md
Giá: 4,500,000 Vnđ /md
Giá: 4,500,000 Vnđ /md
Giá: 4,500,000 Vnđ /md

0981 123 479